Erbakır

Kayalar Kimya

Yonca Gıda

Niğcam

Modern Karton

Mauri Maya

Burdur Şeker Fabrikası

Burdur Şeker Fabrikası Revize

Konya Ereğli Şeker Fabrikası